Certifikáty a normy

  • ISO-14001-D
  • ISO-14001-Eng
  • ISO-14001-SK
  • ISO-9001-D
  • ISO-9001-Eng
  • ISO-9001-SK

 

ZÁKLADNÝ ŠTANDARD POŽIADAVIEK NA KVALITU

Výroba oceľových konštrukcií podľa STN 73 2601, STN EN 1090, DIN 18 800 T7 a 15 018, STN EN 15085 CL1.

Požiadavka na kvalitu zvárania STN EN ISO 3834-2. Zmluvné požiadavky na kvalitu zvárania úplné.

Kvalita rezania kyslíkom podľa STN EN ISO 9013-442.

Mechanické opracovanie STN EN ISO 1302, stupeň presnosti STN EN 2276B T1-m, STN EN 2276B T3-K.

Príprava zvarových plôch ocelí STN EN ISO 9692.

Zvárané konštrukcie stupeň presnosti STN EN ISO 13920 B,F.

Prevedenie zvarov STN EN 5817-C.

Rozsah kontroly zvarov: 100% vizuálna STN EN ISO 17637, 10% prežiarením STN EN 1435, 12517, ultrazvukom STN EN 1712, 1713, 1714. STN EN ISO 11666, STN EN ISO 23279, STN EN ISO 17640.

Ďalšie metódy - penetračná STN EN ISO 23277, magnetická STN EN ISO 17638, STN EN ISO 23278.

Základný a prídavný materiál a atestom STN EN 10 204-2.2.

Personál pre značenie samostatne expedujúcich položiek, dielcov a hotových výrobkov číslom zákazky.

Povrchová úprava podľa STN EN ISO 12944 a konzervovanie STN 03 8205.

Balenie výrobkov podľa STN 77 0111.

Protokoly o kvalite a kompletnosti výrobkov.

mapa

Mostárenská 9 / 29
SK - 977 01 Brezno

Slovensko - Slowakei - Slovakia

e-mail: k-supra@k-supra.sk
www.k-supra.sk